آرشیو برچسب: کاراته، رزمی، فدارسیون کاراته، فدراسیون رزمی، رزم آوران

ثبت نام کلاس های خانه ورزش حصار بوعلی آغاز گردید

باعنایت خداوند وهمت مسولین و مربیان محترم خانه ورزش سرای حصار بوعلی کلاس های تخصصی رشته مختلف  راه اندازی گردید.

بانوان : از ساعت ۸ صبح الی ۱۶  به مدیریت سرکار خانم کیهان

شامل: ایروبیکٰ پیلاتسٰ یوگاٰٰ ٰ کاراتهٰ و ایروفایتینگ

آقایان: از ساعت ۱۶ الی ۲۳ : 

روزهای زوج:

۱- کیک بوکسینگ نام مربی-  ٰ استاد محترم جناب آقای مهندس محمد علی آزادگان ۱۶ الی ۱۷:۳۰

۲-آیکیدو نام مربی -استاد محترم جناب آقای سعید گوهر زای ۱۷:۳۰ الی ۱۹

۳- ایروفایتینگ : نام مربی – استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی سجادیان ۱۹ الی ۲۰:۳۰

روزهای فرد:

۱-رزرو

۲-رزرو

۳-  MMA نام مربی –  استاد محترم جناب آقای علیرضا کشمیری  ۱۹ الی ۲۰:۳۰

۴- فول کنتاکت نام مربی –  استاد محترم جناب آقای سید جواد طباطبایی۲۰:۳۰ الی ۲۲

با تشکر  محمود سیفی

مدیریت خانه ورزش محله حصار بوعلی