آرشیو برچسب: فرهاد بارانیان

کتب راز نیروهای شگفت انگیز فراحسی و قدرتهای فوق عادی

تصویر روی جلد دو عنوان از پرفروشترین و کمیابترین کتابهای دو دهه اخیر کشور از سری کتب          راز نیروهای شگفت انگیز فراحسی و قدرتهای فوق عادی

 بترتیب بنامهای
 جلد اول  (اسرار رسیدن به آرزوها و ثروتمند شدن)  و
 جلد دوم  (اسرار پیشگویی و آینده نگریکلیرویانس“)
 بقلم  پروفباک که هر کدام نزدیک به سی هزار(۳۰۰۰۰) جلد آنها نشر و پخش شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته اند
 کیوشی بارانیان(پروفباک)
N2
n1