آرشیو برچسب: رزمی

دکتر سید احمد طالقانی

دکتر سید احمد طالقانی مربی ممتاز فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران. دان شش سبک  ایشین ریو کاراته دو کوبودو ،   بنیان گذار سبک ذن کنپو ریو جوجیتسو  در ایران سال  ۱۳۷۷(دان ۷)