معرفی کتابی از امیر سرتیپ(تیمسار) حمید نیکتاش توسط پروفباک(کیوشی فرهاد بارانیان کثیر)

photo_2017-04-05_01-56-01

کیوشی فرهاد بارانیانپروفسور فرهاد بارانیان (پروفباک)

جهت تهیه کتاب با شماره تلگرام ۰۹۰۱۷۹۱۳۱۹۴ ارتباط برقرار نمایید.