تمرین مشترک دوشنبه ۹۴/۱۱/۱۹ باشگاه مهراد (تهران)

photo_2016-02-12_14-34-53 photo_2016-02-12_14-32-26 photo_2016-02-12_14-33-17 photo_2016-02-12_14-33-56

سومین گردهمایی اساتید انجمن جهانی ایشین ریو کاراته کوبودو آذر ۹۴ تهران

photo_2016-02-12_14-14-27 photo_2016-02-12_14-16-09 photo_2016-02-12_14-15-04 photo_2016-02-12_14-16-42 photo_2016-02-12_14-15-34 photo_2016-02-12_14-15-10سومین گردهمایی اساتید انجمن جهانی ایشین ریو کاراته کوبودو به میزبانی سرکار خانم استاد فیروزه کیهان جمعه مورخ ۹۴/۱۱/۱۶ تهران – رستوران نایب خیابان ولعیصر

دومین گردهمایی اساتید انجمن جهانی ایشین ریو کاراته کوبودو آذر ۹۴ تهران

photo_2016-02-12_13-36-48 photo_2016-02-12_14-04-15 photo_2016-02-12_13-55-46 photo_2016-02-12_13-55-13 photo_2016-02-12_13-36-59 photo_2016-02-12_13-48-49

دومین گردهمایی اساتید انجمن جهانی ایشین ریو کاراته کوبودو به میزبانی آقای استاد فرزین رشیدی دی ماه ۹۴  (تهران رستوران عالی قاپو)