فرم درخواست احکام انجمن، توسط نمایندگان محترم استان ها

فرم درخواست احکام سبکی توسط نمایندگان محترم انجمن

اجرای تکنیک زیبای سلاح سای،تونفا و بو توسط سرکار خانم استاد شعبانی و سرکار خانم استاد کیهان

 توجه: لطفا جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک فرمایید

c d f g 17

 اجرای  تکنیک زیبای سلاح سای،تونفا و بو توسط سرکار خانم استاد شعبانی  و سرکار خانم استاد کیهان از اساتید برجسته کشور

سرکار خانم فاطمه شعبانی نایب رئیس محترم بانوان انجمن جهانی ایشین ریو کاراته دو کوبودو و سرکار خانم فیروزه کیهان دبیر بانوان انجمن جهانی و رئیس محترم انجمن جهانی ایشین ریو کاراته دو کوبودو استان تهران

کو به معنی سنتی و قدیمی ، بو به معنی هنر رزمی و دو به معنی راه و روش است. اصطلاح کوبودو به هنرهای رزمی سنتی کشور ژاپن کفته می شود که شامل تکنیک های دست و پا، کاتا  و کاتا های سلاح های کاراته شامل نونچاکو، تونفا، بو، کاما، سای سامورایی و شمشیر سامورائی ، نون تنبو ( نیزه) و تکو ( پنجه بکس ژاپنی است.