جلسه استان تهران دوشنبه ۹۲/۱۱/۲۱

جلسه استان تهران عصر روز دوشنبه مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ ساعت ۱۸/۳۰ در نیاوران شمیران با حضور اساتید سبک برگزار گردید : در این جلسه آقایان از سمت راست شیهان عبدالرضا عرفانی  – شیهان سید احمد طالقانی – شیهان عباس عدل- شیهان سید سعید حسینی-  –  استاد علی اسداله زاده -سنسی محمود سیفی – استاد مازیار علی پور  و شیهان محمد رضا وفا حضور داشتند و جناب آقای شیهان سید جواد طباطبایی غایب بودند. موارد ذیل در جلسه ذکرشده تصویب شد .  ۱- تشکیل تیم منتخب استان تهران جهت شرکت در مسابقه کشوری ۲- مقرر گردید جلسه استان تهران هر ماه تشکیل شود ۳-  تمرین مشترک به صورت دوره ای در یکی از باشگاه استان برگزار گردد.در این جا لازم می دانم  از جناب آقای دکتر عدل رئیس محترم کمیته پزشکی انجمن  که همیشه لطف ایشان شامل حال بنده شده  و دختر خانم محترم ایشان که زحمت هماهنگی تشکیل جلسه را کشیده اند تشکر و قدرانی نمایم . securedownload

photo (4)

photo (5)

photo (6)

بخش نامه مسابقات کشوری ایشین ریو کاراته دو کوبودو سال ۹۲

فرم-ثبت-نام-شرکت-کنندگان-در_ذ_«__ ___د_à_ç _à___د_ذ_é_د_ز1 _ذ_«__ ___د_à_ç _à___د_ذ_é_د_ز2 بخش نامه مسابقات کشوری ایشین ریو کاراته دو کوبودو سال 92بخش

آزمون دان یک الی پنج

آزمون دان یک الی پنج سبک ایشین ریو کاراته دو کوبودو

آزمون دان یک الی پنج سبک ایشین ریو کاراته دو کوبودو

هدیه فجر به اهل کتاب و دانش

هدیه فجر به اهل کتاب و دانش:(تا روح آدمی به بلندی نرسد و از سرای طبیعت پران نشود به کوه رندان رستگار ره نیابد و همانا بلندترین مراتب انسانی مواردی است که هر کدام به نوعی پله نردبانیست در ارتفاع مراتب روحی و حصول عزت نفس همچون درد، رنج، بیماری و بیمارداری، شکست، داغ عزیز، غم، اندوه، تحقیر شدن، ستم کشیدن، مظلومیت، اسارت، زجر، فقر، فاقه، استیصال، درماندگی، تلاش و کوشش در عرصه های علم هنر دانش اندیشه بینش معنویت فرهنگ اقتصاد بخصوص احقاق حق، به نیت اعتلای عزت نفس بشریت، گذشت، بخشش، ایثار، فداکاری که اوج آن جانبازی و شهادت است که اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست و به قول رند شیراز، تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون  چگونه به کوی طریقت راه یابی ) برگرفته از سری کتب عرفان و ادب ایران زمین به قلم استاد ” پروفباک”

سرچ در گوگل به فارسی پروفباک

برای سلامتی و عزت خودتان و جانبازان و شادی ارواح طیبه شهدا س صلوات

ارج نهادن به محققین جامعه کاراته و تهیه گنجینه علمی

ارج نهادن به محققین جامعه کاراته و نیز تهیه گنجینه علمی به منظور استفاده بهینه ورزشکاران کاراته

ارج نهادن به محققین جامعه کاراته و نیز تهیه گنجینه علمی به منظور استفاده بهینه ورزشکاران کاراته

آزمون دان یک الی دان پنج

انجمن جهانی ایشین ریو کاراته  دو کوبودو در نظر دارد ، آزمون دان یک  الی پنج سبک را در تاریخ ۹۲/۱۲/۸ برگزار نماید. جهت اطلاع بیشتر می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۵۲۱۳۰۱۲ تماس حاصل فرمایید.

محل برگزاری آزمون تهران