دکتر سید احمد طالقانی

دکتر سید احمد طالقانی مربی ممتاز فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران. دان شش سبک  ایشین ریو کاراته دو کوبودو ،   بنیان گذار سبک ذن کنپو ریو جوجیتسو  در ایران سال  ۱۳۷۷(دان ۷)

 

مسابقات دبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایستاده از سمت چپ :سرکار خانم فاطمه شعبانی : نائب رئیس محترم بانوان ایشین ریو  – جناب آقای صفدر خواجلو پیشکسوت کاراته و جناب آقای سعید خسروانی مقدم دبیر محترم سبک –