فرم درخواست احکام انجمن، توسط نمایندگان محترم استان ها

فرم درخواست احکام سبکی توسط نمایندگان محترم انجمن

اجرای تکنیک زیبای سلاح سای،تونفا و بو توسط سرکار خانم استاد شعبانی و سرکار خانم استاد کیهان

 توجه: لطفا جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک فرمایید

c d f g 17

 اجرای  تکنیک زیبای سلاح سای،تونفا و بو توسط سرکار خانم استاد شعبانی  و سرکار خانم استاد کیهان از اساتید برجسته کشور

سرکار خانم فاطمه شعبانی نایب رئیس محترم بانوان انجمن جهانی ایشین ریو کاراته دو کوبودو و سرکار خانم فیروزه کیهان دبیر بانوان انجمن جهانی و رئیس محترم انجمن جهانی ایشین ریو کاراته دو کوبودو استان تهران

کو به معنی سنتی و قدیمی ، بو به معنی هنر رزمی و دو به معنی راه و روش است. اصطلاح کوبودو به هنرهای رزمی سنتی کشور ژاپن کفته می شود که شامل تکنیک های دست و پا، کاتا  و کاتا های سلاح های کاراته شامل نونچاکو، تونفا، بو، کاما، سای سامورایی و شمشیر سامورائی ، نون تنبو ( نیزه) و تکو ( پنجه بکس ژاپنی است.

 

 

برگرفته از مقدمه کتاب ذی ارزش “دائره المعارف تعبیر خواب” پروفباک”

هدیه به اهل ادب و کتاب بمناسبت ماه شعبان: 

(” خرد و دانش” در عصر” رسانه و اطلاعات” همچون ” سونامی و طوفانی” است که سد” تعصب و خرافات” را در هم شکسته فرو خواهد ریخت) برگرفته از مقدمه کتاب ذی ارزش “دائره المعارف تعبیر خواب” نشر اواخر دهه هفتاد بقلم استاد “پروفباک” پژوهشگر دانش فرا روانشناسی، هیپتونیزم و علوم فراحسی/

بمناسبت هفته ایثار و مقاومت و آزادی خرمشهر

 کیوشی فرهاد بارانیان کثیر3g (5) _د_ê_د_è__ _ش___» ___د__ 60 _ê 61 (1) _د_ê_د_è__ _ش___» ___د__ 60 _ê 61 (2) _د_ê_د_è__ _ش___» ___د__ 60 _ê 61 (3) 3g (3)

عکس از کیوشی فرهاد بارانیان کثیر (پروفباک) و برادر محترم ایشان جناب آقای فریدون بارانیان ، اوایل زمان جنگ  بمناسبت هفته ایثار و مقاومت و آزادی خرمشهر